Actualització Professional en Farmacoteràpia i Dispensació de Medicaments Veterinaris – CEU Cardenal Herrera

giff · 23 de febrer de 2024

L'objectiu d'aquest curs és dotar el professional sanitari dels coneixements sobre els fàrmacs més utilitzats en veterinària, perquè pugui comprendre i dispensar adequadament aquests medicaments als propietaris de mascotes.

Aquest curs d'actualització professional s'ha dissenyat amb un enfocament pràctic, ja que inclou tres sessions pràctics i de formulació que permeten integrar i aplicar el coneixement teòric impartit prèviament.

Impartit per farmacèutics i per veterinaris clínics, amb un enfocament pràctic dels medicaments utilitzats en els casos clínics més freqüents per especialitat en gossos, gats, animals exòtics i cavalls.

En realitzar aquest curs l'alumne adquirirà les competències següents:

 • Importància de la salut animal: concepte One Heath.
 • Conèixer la legislació rellevant als efectes de preparació i ús de medicaments veterinaris; prescripció, dispensació, farmacovigilància.
 • Conèixer el paper del farmacèutic en la dispensació, la prevenció de zoonosi i la farmacovigilància veterinària.
 • Conèixer les característiques dels medicaments veterinaris, la prescripció i la dispensació i la prescripció en cascada.
 • Millorar els coneixements de farmacoteràpia i ús racional de medicaments en animals de companyia, així com les intervencions per prevenir malaltia i promoure la salut, i les recomanacions internacionals sobre lús racional dels medicaments en gossos, gats, cavalls i animals exòtics.
 • Conéixer les especificacions farmacocinètiques dels animals de companyia, que sustenten els règims posològics.
 • Conèixer les interaccions i les reaccions adverses medicamentoses.
 • Conéixer les bases de dades de medicaments veterinaris.

Sobre el instructor

giff

36 Cursos

+43 inscrits

Aquest curs inclou:

 • 19 Lliçons
 • Actualitat
  Matrícula
  Eines digitals
  Curs acadèmic