Lliçó 1 de 0
En progrés

Vídeos formatius

Formador 23 de juliol de 2024

Dietètica

Dietètica

Dietètica
Tema 1. Introducció i tipus de dietes
Tema 2. Protocols dactuació
Lliçó 1 de 0
En progrés

Vídeos formatius

Formador 23 de juliol de 2024

Corporal

Corporal

Corporal
Tema 1. Introducción y piel seca
Tema 2. Piel atópica
Tema 3. Protocolo de actuación y acciones