Catalunya Setembre-Maig
Programa de formació continuada que té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.


Solicitar matrícula
Catalunya Setembre-Maig
Programa de formació continuada que té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.
Catalunya Setembre-Maig
Programa de formació continuada que té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.