Farmàcia com centre d'informació i recollida de mostres de possibles donants de medul·la òssia. Per tal de convertir-te en centre d'informació i recollida de la fundació s'ha de: 1. Acreditar-se 2. Per fer-ho s'ha de realitzar aquesta formació i superar el test amb un 10. Per tal d'aconseguir l'acreditació és necessari contestar correctament totes les preguntes, el nombre d'intents i el temsps són il·limitats.  3. Per realitzar la formació pots sol·licitar matrícula a continuació enviant un mail a la direcció formacio@fedefarma.com
Sol·licitar matrículaSolicitar matrícula

El rol de la farmàcia acreditada consisteix en: 
1. Divulgar el servei entre els clientes de l'oficina de farmàcia
2. Entregar i recollir els kits de recollida de mostres
3. Introduir les dades de la persona interessada a la base de dades de donants
4. Retornar les mostres a fedefarma
Girona 14/05/2019 14h -16h
Conèixer amb més detall algunes de les patologies més comunes que requereixen de material d’ortesis, així com conèixer millor l’ús i maneig de tots els productes.

Solicitar matrícula