Girona 14/05/2019 14h -16h
Conèixer amb més detall algunes de les patologies més comunes que requereixen de material d’ortesis, així com conèixer millor l’ús i maneig de tots els productes.

Sol·licitar matrícula