Castellón Enero-Mayo 2019 9:30-13:30
El PFG es una formación continuada compacta especializada en el ámbito de la gestión y la gerencia de la OF. El objetivo es aportar conocimientos y herramientas para mejorar las competencias en las principales áreas de gerencia y la gestión del negocio aprendiendo de casos prácticos, actividades y role plays para facilitar la implantación posterior a la farmacia.Solicitar matrícula
Gavà Gener-Maig 2020 9:30-13:30
El PFG és una formació continuada compacta especialitzada en l’àmbit de la gestió i la gerència de l’OF.L’objectiu és aportar coneixements i eines per millorar les competències en les principals àrees de gerència i la gestió del negoci aprenent de casos pràctics, activitats i role plays per facilitar la implantació posterior a la farmàcia.Sol·licitar matrícula
Lledia  22/05/2019 9h-13h
Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d’aparadors de diferents tipologies i productes que atraguin als vianants.

Programa: 
- Importància de la comunicació d el'aparadorisme i product placement
- Materials
- Tallers pràctics

Sol·licitar matrícula
Lledia  10/04/2019 14h-16h
Reus 16/05/2019 14h-16h
Terrassa 22/05/2019 14h-16h

Objectiu:
● Intel·ligència artificial a l'oficina de farmàcia, com funciona i
com ens ajuda a fidelitzar als nostres clients i per tant a
incrementar les nostres vendes
● Conèixer i utilitzar la nova Scorecard
● Claus de màrqueting a l'oficina de farmàcia


Programa: 
● Com aplicar la intel·ligència artificial a la farmàcia. Quins
avantatges tinc. Quins són els elements que tinc a la meva
disposició per treure'n el màxim profit, i com m'ajuda a la
personalització de les meves comunicacions
● Nova Scorecard, indicadors clau per poder monitoritzar i
prendre decisions
● Màrqueting: Aprendrem les claus que utilitzen altres canals
per atraure i retenir als clients i que nosaltres també podem
fer servir


Sol·licitar matrícula
Girona  09/04/2019 14h-16h
Conèixer els punts clau i com incidir en ells per
millorar la gestió d’estoc. Aprendre a realitzar estudis de
mercat i implementar una política de preus


Programa: 
● Perquè una gestió de l’estoc
● Què ens aporta una bona gestió d’estocs
● Què hem de fer abans d’iniciar la gestió d’estocs
● Els passos per aconseguir-ho


Sol·licitar matrícula
Gavà Gener-Maig 2019 9:30-13:30
El PFG és una formació continuada compacta especialitzada en l’àmbit de la gestió i la gerència de l’OF.L’objectiu és aportar coneixements i eines per millorar les competències en les principals àrees de gerència i la gestió del negoci aprenent de casos pràctics, activitats i role plays per facilitar la implantació posterior a la farmàcia.Sol·licitar matrícula
Castellón Enero-Mayo 2019 9:30-13:30
El PFG es una formación continuada compacta especializada en el ámbito de la gestión y la gerencia de la OF. El objetivo es aportar conocimientos y herramientas para mejorar las competencias en las principales áreas de gerencia y la gestión del negocio aprendiendo de casos prácticos, actividades y role plays para facilitar la implantación posterior a la farmacia.Solicitar matrícula