Gavà 27/03/2019

Conèixer el concepte i beneficis del mindfulness i
la seva aplicació pel desenvolupament personal i/o en el
tractament dels pacients


Programa: 
● MDF per descobrir qui sóc “JO” més enllà del farmacèutic
que represento
● MDF per poder portar a terme aquesta “ESCOLTA ACTIVA”
que el pacient necessita
● MDF per redescobrir la RELACIÓ entre dues persones:
una que s’anomena farmacèutic i l’altre que mal
anomenen pacientSol·licitar matrícula