Lledia  22/05/2019 9h-13h
Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d’aparadors de diferents tipologies i productes que atraguin als vianants.

Programa: 
- Importància de la comunicació d el'aparadorisme i product placement
- Materials
- Tallers pràctics

Sol·licitar matrícula