Lledia  10/04/2019 14h-16h
Reus 16/05/2019 14h-16h
Terrassa 22/05/2019 14h-16h

Objectiu:
● Intel·ligència artificial a l'oficina de farmàcia, com funciona i
com ens ajuda a fidelitzar als nostres clients i per tant a
incrementar les nostres vendes
● Conèixer i utilitzar la nova Scorecard
● Claus de màrqueting a l'oficina de farmàcia


Programa: 
● Com aplicar la intel·ligència artificial a la farmàcia. Quins
avantatges tinc. Quins són els elements que tinc a la meva
disposició per treure'n el màxim profit, i com m'ajuda a la
personalització de les meves comunicacions
● Nova Scorecard, indicadors clau per poder monitoritzar i
prendre decisions
● Màrqueting: Aprendrem les claus que utilitzen altres canals
per atraure i retenir als clients i que nosaltres també podem
fer servir


Sol·licitar matrícula