Girona  09/04/2019 14h-16h
Conèixer els punts clau i com incidir en ells per
millorar la gestió d’estoc. Aprendre a realitzar estudis de
mercat i implementar una política de preus


Programa: 
● Perquè una gestió de l’estoc
● Què ens aporta una bona gestió d’estocs
● Què hem de fer abans d’iniciar la gestió d’estocs
● Els passos per aconseguir-ho


Sol·licitar matrícula