Gavà Gener-Maig 2020 9:30-13:30

El PFG és una formació continuada compacta especialitzada en l’àmbit de la gestió i la gerència de l’OF.

L’objectiu és aportar coneixements i eines per millorar les competències en les principals àrees de gerència i la gestió del negoci aprenent de casos pràctics, activitats i role plays per facilitar la implantació posterior a la farmàcia.Sol·licitar matrícula