Catalunya 

Aquest curs  té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.


250 €           
Sol·licitar matrícula