Lección 1 de 0
En Progreso

INTRODUCCIÓN

Formador 25 de julio de 2024
  • Introducció i tipus de novetats: Especialitat/No especialitat, “Me too”, nínxol, gran innovació, extensió de línia…
  • Programa:

    • Anàlisi d’oportunitat de la novetat:
    • És un tipus de producte que vull oferir?
    • Encaixa amb el posicionament de la meva farmàcia
    •  Forma part d’una de les meves categories “core”?