Lección 1 de 0
En Progreso

Tema 7

Formador 23 de julio de 2024

TRASTORN DEPRESSIU: RESISTÈNCIA A FÀRMACS I RISC SUÏCIDA.

 • Patologia depressiva: etiologia, semiologia i diagnòstic
 • Programa:

  • Tractaments actuals
  • Fracassos terapèutics: efectes secundaris no tolerats
  • Depressió resistent a fàrmacs
  • Maneig del risc suïcida
  • Noves línies terapèutiques

  Ponente:

  És llicenciada en farmàcia , doctora en farmàcia i màster en Bioinformatics for Health Sciences.

  Accordion Title
  Presentació – Tema 7
  Video de la sessió – Tema 7
  Qüestionari d’Avaluació – Tema 7
  Enquesta de satisfacció – Tema 7