Bienvenidos al Campus fedefarma

En este campus podrás inscribirte, consultar y realizar formaciones on-line sobre salud y atención farmacéutica, gestión y márqueting, tendencias y herramientas digitales.

  Cursos disponibles

  Cursos destacados

  Catalunya Setembre-Maig
  Programa de formació continuada que té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.


  Solicitar matrícula
  Valencia y Castellón Septiembre-Mayo
  Programa de formación continuada que tiene como objetivo actualizar los conocimientos sanitarios y facilitar al farmacéutico los conocimientos para ofrecer una mejor atención farmacéutica.

  Solicitar matrícula
  Farmàcia com centre d'informació i recollida de mostres de possibles donants de medul·la òssia. Per tal de convertir-te en centre d'informació i recollida de la fundació s'ha de: 1. Acreditar-se 2. Per fer-ho s'ha de realitzar aquesta formació i superar el test amb un 10. Per tal d'aconseguir l'acreditació és necessari contestar correctament totes les preguntes, el nombre d'intents i el temsps són il·limitats.  3. Per realitzar la formació pots sol·licitar matrícula a continuació enviant un mail a la direcció formacio@fedefarma.com
  Sol·licitar matrículaSolicitar matrícula

  El rol de la farmàcia acreditada consisteix en: 
  1. Divulgar el servei entre els clientes de l'oficina de farmàcia
  2. Entregar i recollir els kits de recollida de mostres
  3. Introduir les dades de la persona interessada a la base de dades de donants
  4. Retornar les mostres a fedefarma

  Cursos disponibles

  100% Online
  Es un curso sobre cómo implantar la Gestión por Categorías dónde aprenderás de forma práctica, las herramientas necesarias para poner en marcha este sistema de organización interna con todo el equipo de la farmacia.

  100% Online
  Sácale el máximo partido al nuevo simulador de precios y surtido del BIsualfarma. Objetivos: Compartir como tomar decisiones para maximizar el beneficio de tu oficina de farmacia a partir del nuevo simulador del BIsualfarma. Programa: ¿Qué es una plataforma de Business Intelligence? Básicos para un uso adecuado de la herramienta.¿Porqué un nuevo BIsualfarma?.Análisi de la situación de la oficina de farmacia: principales indicadores. Como racionalizar el surtido y contruir una arquitectura de PVP óptimo. 
  100% Online
  Tutorial para realizar el pedido del espacio consejo adaptado a la farmacia. 
  100% Online
  Projecte SEVEM (Codis DATAMATRIX) funcionalitat i adaptació a IOFWin.
  Presentación de los resultados de la encuesta de satisfacción al socio. 

  Lledia  22/05/2019 9h-13h
  Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d’aparadors de diferents tipologies i productes que atraguin als vianants.

  Programa: 
  - Importància de la comunicació d el'aparadorisme i product placement
  - Materials
  - Tallers pràctics

  Sol·licitar matrícula
  Lledia  10/04/2019 14h-16h
  Reus 16/05/2019 14h-16h
  Terrassa 22/05/2019 14h-16h

  Objectiu:
  ● Intel·ligència artificial a l'oficina de farmàcia, com funciona i
  com ens ajuda a fidelitzar als nostres clients i per tant a
  incrementar les nostres vendes
  ● Conèixer i utilitzar la nova Scorecard
  ● Claus de màrqueting a l'oficina de farmàcia


  Programa: 
  ● Com aplicar la intel·ligència artificial a la farmàcia. Quins
  avantatges tinc. Quins són els elements que tinc a la meva
  disposició per treure'n el màxim profit, i com m'ajuda a la
  personalització de les meves comunicacions
  ● Nova Scorecard, indicadors clau per poder monitoritzar i
  prendre decisions
  ● Màrqueting: Aprendrem les claus que utilitzen altres canals
  per atraure i retenir als clients i que nosaltres també podem
  fer servir


  Sol·licitar matrícula
  Girona  09/04/2019 14h-16h
  Conèixer els punts clau i com incidir en ells per
  millorar la gestió d’estoc. Aprendre a realitzar estudis de
  mercat i implementar una política de preus


  Programa: 
  ● Perquè una gestió de l’estoc
  ● Què ens aporta una bona gestió d’estocs
  ● Què hem de fer abans d’iniciar la gestió d’estocs
  ● Els passos per aconseguir-ho


  Sol·licitar matrícula
  Gavà Gener-Maig 2019 9:30-13:30
  El PFG és una formació continuada compacta especialitzada en l’àmbit de la gestió i la gerència de l’OF.L’objectiu és aportar coneixements i eines per millorar les competències en les principals àrees de gerència i la gestió del negoci aprenent de casos pràctics, activitats i role plays per facilitar la implantació posterior a la farmàcia.  Sol·licitar matrícula