Lección 1 de 0
En Progreso

ATENCIÓ AL PACIENT AMB DOLOR: BENEFICIS I APLICACIONS DEL CBD.

Prueba Editor 15 de junio de 2024

Objectius:

Conèixer les evidències científiques que avalen l’ús del CBD en el maneig del dolor. mRNA.

Programa:

  • CBD, mecanisme d’acció
  • Casos pràctics
  • Atenció farmacèutica del pacient amb dolor
  • Coadjuvants i alternatives per al maneig del dolor
  • Dolor agut i dolor crònic, opcions terapèutiques
  • Estudis i evidencia

Ponente:

Victor López

Director del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut.

Vicedegà d’Internacionalització de la Facultat de Ciències de la Salut. Professor responsable de: Farmacologia i Farmàcia Clínica I, Farmacologia aplicada a fisioteràpia, Biologia Vegetal i Farmacognosia.

08/11/2022 – 21:00h

BCN/LL/GI/AN

10/11/2022 – 14:00h

RE/VI

Tema 2