Lección 1 de 0
En Progreso

CÀNCER

Formador 30 de noviembre de 2023
VIDEO FORMATIU SOBRE LA CAMPANYA (cat)
POSTER (CAT ESP)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
https://www.oncolliga.cat/
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
GUIA CAMPANYA (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
GUIA CAMPAÑA (ESP)
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
GUIA CAMPANYA (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Imatges publicacions XXSS (CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
Textos xarxes socials (ESP CAT)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
POSTALS CONSELL (cat esp)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
https://www.oncolliga.cat/
POSTER (CAT ESP)
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/
https://www.oncolliga.cat/