Lección 1 de 0
En Progreso

CÀNCER

Formador 16 de junio de 2024
VIDEO FORMATIU SOBRE LA CAMPANYA (cat)
POSTER (CAT ESP)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
GUIA CAMPANYA (CAT)
GUIA CAMPAÑA (ESP)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
GUIA CAMPANYA (CAT)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
Calendari xarxes + instruccions implantació (CAT ESP)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
QUADRE RESUM I PROTOCOLS (CAT ESP)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
PUBLICACIONES REDES SOCIALES
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
Imatges publicacions XXSS (CAT)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
Textos xarxes socials (ESP CAT)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)
POSTALS CONSELL (cat esp)
DESCARREGABLES FUNDACIÓ KÁLIDA (cat cast)
LLISTAT ENTITATS
POSTER (CAT ESP)