Lección 1 de 0
En Progreso

Sección 0

Formador 28 de noviembre de 2023
  • Com pensem i com creiem que pensem
  • Programa:

    • Les decisions de compra
    • Psicologia del preu i neuromarketing
    • Tecnologia i XS.
    • Idees i experiències memorables