Lección 1 de 0
En Progreso

Tema 2

Formador 12 de junio de 2024

ATENCIÓ AL PACIENT AMB DOLOR: BENEFICIS I APLICACIONS DEL CBD.

 • CBD, mecanisme d’acció
 • Programa:

  • Casos pràctics
  • Atenció farmacèutica del pacient amb dolor
  • Coadjuvants i alternatives per al maneig del dolor
  • Dolor agut i dolor crònic, opcions terapèutiques
  • Estudis i evidència

  Ponente:

  Victor López

  Vicedegà d’Internacionalització de la Facultat de Ciències de la Salut. Professor responsable de: Farmacologia i Farmàcia Clínica I, Farmacologia aplicada a fisioteràpia, Biologia Vegetal i Farmacognòsia.

  Accordion Title
  Presentació – Tema 2
  Video de la sessió – Tema 2
  Qüestionari d’Avaluació – Tema 2
  Enquesta de satisfacció – Tema 2